Könyvtár

A könyvtárról

90 m2 alapterületű könyvtárunk – igazodva a tanulók és az oktatás igényeihez – információs bázisként segíti a pedagógiai program megvalósítását.

A könyvtár az iskola alagsorában található. Két részből áll:

  • kölcsönző rész;
  • kézikönyvtár 20 hellyel, kézikönyvtári állománnyal, periodikumokkal, audiovizuális dokumentumokkal és 3 számítógéppel.

A könyvtár egész állomány kb. 10 000 dokumentum, nyilvántartva, számítógépes feltárása folyamatban. Az állomány könyvekből, DVD-ékből, VHS-ekből, CD-ékből, CD-ROM-okból és folyóiratokból áll.

A 10 ülőhelyes olvasóterem tág lehetőséget biztosít a kézikönyvállomány tanulmányozására, könyvtári órák tartására, az iskolai tanulócsoportok növekedésével pedig egyre több tantárgyi óra színhelye is.

Lehetőség van az internet elérésére is. Három iskolai hálózatra kapcsolt gép (és a könyvtári szervergép) áll a kutatni vágyók rendelkezésére.

Az iskolai hálózatról elérhető az integrált könyvtári rendszer, a Szirén 9.