Kőrösi Magyar Iskola

Kik vagyunk

A Kőrösi Magyar Iskola a Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Gimnáziumban működő, kifejezetten a külföldieknek, illetve a külföldről hazatérő magyar diákoknak szóló program, amelyben elsősorban órarendbe ágyazott magyarórákat kapnak a gyerekek, és kis létszámú csoportokban tanulnak. Ezen felül a kezdetektől kapnak egy mentortanárt, aki minden esetben magyar mint idegen nyelv tanár is, és aki segíteni tudja az átállást és beilleszkedést a magyar oktatási környezetbe. A Kőrösi Magyar Iskola így egyszerre több oldalról támogatja a diákok integrációját a magyar környezetbe.
Tanórákon és azokon kívül is a Kőrösi-módszert követjük, amely egy komplex, magyar mint idegen nyelv tanítási és integrációs stratégia. A módszer kidolgozói magasan kvalifikált, elkötelezett szakemberek, akik a Kőrösiben tanító gyakorló tanárként saját tapasztalataikból, szaktudásukból építették fel a Kőrösi-módszert, annak minden részletét saját iskolánkra szabva.
Intézményünk elkötelezett a multikulturális oktatás mellett, és a nyelvi és kulturális sokszínűségre mint értékre tekint. Ezt az alapgondolatot támogatandó neveztük el programunkat és módszerünket Kőrösi Csoma Sándor világutazó után, akinek nyitottságát a világ felé követendő példának tartjuk.

Célok:
B1-B2 nyelvi szint elérése, felkészítés a magyar mint idegen nyelvi érettségire
A Kőrösi Magyar Iskola elsődleges célja az, hogy a Kőrösi-módszer segítségével a diákok eljussanak egy magabiztos B1-es nyelvi szintre, illetve lehetőség szerint B2-es szintre emeljük tudásukat annak érdekében, hogy biztos felkészülést biztosítsunk a magyar mint idegen nyelvi érettségire és a tantárgyi órákra.
Nyelvi beilleszkedés tanórán kívül és tanórai keretbe
Célunk, hogy a diákok mielőbb kapcsolatot tudjanak teremteni a magyar iskolatársaikkal is, ezért a hétköznapi nyelvhasználat elsajátítása kiemelt fontosságú. Következő lépcsőfokként nemcsak a tanórán kívüli interakciókra fókuszálunk, hanem a tanórai helyzetekre is, illetve adott esetben tantárgyi segítséget is adunk.

Integráció
A Kőrösi-módszerben kiemelt hangsúlyt kap az integrációs stratégia is, amely különböző formában segíti hozzá a magyarul tanuló külföldiek teljes beilleszkedését az osztályukba. A Kőrösi-módszer részletesen leírja, hogy az adott integrációs szakaszokban a tanár milyen stratégiákat használhat a beilleszkedés elősegítésére.

Tehetséggondozás, felzárkóztatás
Minden külföldi diáknak, aki a Kőrösi Magyar Iskolába érkezik, számos akadállyal kell megküzdenie a nyelvi nehézségektől, az új szabályokon át egészen a kulturális sokkig, amit igen gyakran megtapasztalnak a Magyarországra költöző diákjaink. A Kőrösi-módszer egyik célja, hogy segítsen a diákoknak ezen akadályok leküzdésében. Ennek részeként fontos számunkra, hogy a lassabban haladó vagy esetleg leszakadó diákok részére hatékony felzárkóztatást biztosíthassunk. Nem kevésbé fontos célunk az is, hogy minden eszközzel segítsük kiemelkedően tehetséges diákjainkat képességeiknek kibontakoztatásában.

Gyors reakció a változásokra
A Kőrösi Magyar Iskola célja továbbá, hogy a változó tanulási-oktatási helyzetekre gyors, szakmailag megalapozott választ tudjon adni. Mindezért fontosnak tartjuk, hogy a Kőrösi Magyar Iskola vezetői és tanárai elköteleződtek a fejlődés, a megújulás és a rendszeres reflexió iránt.