A Gimnáziumról

Igazgatói köszöntő

Tisztelt Látogató!

Szeretettel köszöntöm intézményünk honlapján.

Iskolánk 1974 óta működik két tanítási nyelvű gimnáziumként. Tekintettel arra, hogy egészen 1986-ig az ország egyetlen kéttannyelvű gimnáziumaként működött, komoly szakmai múltra és tradíciókra tekint vissza. Kollégáinkkal azon dolgozunk, hogy az évtizedek alatt felhalmozódott tudást és szakmai tapasztalatot a diákok fejlődésének szolgálatába állítsuk, iskolánk tradícióit pedig megőrizzük és elődeinkhez méltó módon ápoljuk, gazdagítsuk.

A gimnázium a kezdetektől orosz-magyar kéttannyelvű gimnáziumként működött, majd a 2001/2002-es tanévtől indítottuk el a német-magyar, illetve a 2003/2004-es tanévtől az angol-magyar kéttannyelvű képzéseket. Iskolánk 2000-ig önkormányzati fenntartás alatt működött, majd 2000-től 2013-ig a Tiéd a Jövő Alapítvány működtette profilbővítés mellett gimnáziumként és szakközépiskolaként. A 2013/2014-es tanévtől intézményünk a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy fenntartás alatt, kerületi támogatás mellett működik tovább tisztaprofilú két tanítási nyelvű gimnáziumként.

Gimnáziumunkban jelenleg 5 évfolyamos kéttannyelvű képzések folynak, ahol a diákok az első évfolyamon a célnyelvet heti 18 órában tanulják. Intézményünk a 2014/2015-ös tanévtől kezdődően az 5 évfolyamos kéttannyelvű képzések mellett, 4 évfolyamos kéttannyelvű gimnáziumi-, illetve 4 évfolyamos általános tantervű gimnáziumi osztályokat is indít. 

A „Kőrösis” lét vagy inkább nevezzük öntudatnak egy igazi misztérium. A Kőrösi ügye korábbi diákjaink számára mindig is egy megkérdőjelezhetetlen közös ügy volt. Nem véletlen az, hogy iskolánkban családok generációi nőttek fel, adták át szülők gyermekeik számára ezt a misztikus életérzést.

Különleges a gimnáziumunk abban a tekintetben is – és talán ez is tovább magyarázza a hivatkozott kőrösis életérzést -, hogy nem egy olyan tanár kollégával büszkélkedhet tantestületünk, akik diákként maguk is anno ennek a gimnáziumnak a padjait koptatták és talán ezért is különös küldetéstudattal élik meg pedagógiai munkájukat, és szeretnék diákjaik számára ezt a rengeteg élményt továbbadni.

Meggyőződésem, hogy iskolánknak nem bajnokképző tanfolyamnak vagy versenyistállónak kell lennie, ahol egyetlen dolog számít, az individuális eredmények, a sikerek, hanem sokkal inkább az életre felkészítő, az életnek szerves részét alkotó térnek, ahol egy reális világba történő kilépésre készítjük fel a gyermekeket, hogy aztán önálló lábra állva, felelősségteljes, a világra nyitott, gondolkodó, boldog és kiegyensúlyozott felnőtté válhassanak.

Nevelői, pedagógiai munkánk során törekszünk arra, hogy diákjainkat az életre, a „való világra” készítsük fel. Fontosnak tartjuk, hogy olyan értékrenddel és készségekkel ruházzuk fel őket, hogy az életük során képesek legyenek az esetleges kudarcélményeket kezelni és feldolgozni, a rájuk rakódott terheket emelt fővel cipelni. Fontos, hogy ezekre az élményekre  a személyiségfejlődésük pozitív részeként tekinthessenek vissza.

Kiemelt hangsúlyt fektetünk diákjaink empátiás készségének fejlesztésére, célunk, hogy képesek legyenek rohanó világunkban is egymást nyitott, odafigyelő módon meghallgatni, és szükség szerint mások problémáira, szükségleteire nyitott, segítőkész módon reagálni.

Fontosnak tartjuk, hogy tisztességre, öntudatra, becsületre, kitartásra neveljük őket, hogy megtanítsuk nekik, hogy ebben az érdektől vezérelt világunkban hogyan lehet tisztességesen, érdektől mentesen, elvhű módon boldogulni. Olyan szakrális értékeket szeretnénk közvetíteni, amivel időtálló módon képesek lesznek az életbe kikerülve a jót a rossztól és annak árnyalataitól megkülönböztetni.

Terveink megvalósításához széles körű társadalmi összefogásra építünk, melyben az iskola valamennyi szereplőjének – diákok, pedagógusok és munkatársak, szülők, fenntartó, civil szervezetek – szerepet kell vállalnia, hiszen enélkül ma iskolát működtetni, fenntartani, fejleszteni aligha lehetséges. Ezért is törekszünk munkánk során mind a szülői, mind pedig a civil szervezetekkel, kerületi önkormányzattal, illetve iskolánk fenntartójával minél szélesebb körű együttműködés kialakítására.

Berczelédi Zsolt
igazgató

 

„Üzenem a háznak, mely fölnevelt:
ha egyenlővé teszik is a földdel,
nemzedékek őrváltásain
jönnek majd újra boldog építők
és kiássák a fundamentumot
s az erkölcs ősi, hófehér kövére
emelnek falat, tetőt, templomot.

Jön ezer új Kőmíves Kelemen,
ki nem hamuval és nem embervérrel
köti meg a békesség falát,
de szenteltvízzel és búzakenyérrel
és épít régi kőből új hazát.
Üzenem a háznak, mely fölnevelt:
a fundamentom Istentől való
és Istentől való az akarat,
mely újra építi a falakat.
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad.”

Wass Albert – Üzenet haza